Dlaczego Myślenie Wizualne jest tak ważne?

Dlaczego Myślenie Wizualne jest tak ważne?

1280 720 admin

Żyjemy w czasach, w których mamy dostęp do większej ilości informacji niż kiedykolwiek wcześniej. Z jednej strony, to duże udogodnienie, bo w nieograniczony sposób możemy korzystać i dzielić się wiedzą. Z drugiej strony natomiast jest to duża trudność, ponieważ nasza zdolność do zapamiętywania, organizowania i łączenia takich ilości informacji maleje.

Różnorodne raporty wskazują, że każdego dnia przesyłamy i udostępniamy około 1, 8 miliarda obrazów. Na samym Instagramie od 2010 r. przesłano ponad 20 miliardów zdjęć. Internet całkowicie zrewolucjonizował sposób komunikacji, w którym obrazy pełnią główną rolę. Mając świadomość kierunku, w jakim zmierza ludzkość warto wykorzystać dostępną wiedzę i metody, by nie tylko ułatwić sobie funkcjonowanie, ale również poprawić jakość życia.


Rola obrazu w postrzeganiu świata i komunikacji

Zdaniem naukowców rozwijanie myślenia wizualnego poprawia:

Kreatywność

Rozwiązywania problemów

Wyniki edukacyjne

Umiejętność krytycznego myślenia

Jakość i ilość zapamiętywanych treści

Empatię wobec innych

Wbrew pozorom nie jest to wymysł, który pojawił się w odpowiedzi na potrzeby zmieniających się trendów, to sposób na uporządkowanie informacji i poprawę komunikacji, który stosowano od wieków.  
Tak naprawdę, historia cywilizacji zaczyna się od rysunku i pokuszę się o stwierdzenie, że do rysunku powraca.

Ci z Europejczyków, którzy potrafili przeliterować swoje nazwisko byli uważani za piśmiennych. Mimo wszystko 80% z nich nie potrafiła tego zrobić. Wraz z postępem pojawiła się prasa drukarska i w ciągu stulecia ludzie z powodzeniem mogli rozwijać umiejętności czytania i pisania. Bez wątpienia ta przełomowa zmiana w dostępnie do piśmiennictwa zapoczątkowała postęp w nauce, edukacji ogólnej i sztuce. W chwili obecnej wchodzimy w podobny etap związany z postrzeganiem obrazu i jego roli w naszym funkcjonowaniu. Wszechobecne smartfony i Internet, są współczesnym odpowiednikiem prasy drukarskiej, dzięki nim mamy możliwość nieograniczonego dzielenia się treściami w formie graficznej.
Biorąc pod uwagę ilość komunikatów graficznych, którymi jesteśmy zalewani przez media i portale społecznościowe, umiejętność czytania, interpretowania obrazów oraz dostrzegania tego, jaki wywierają na nas wpływ nabiera znaczenia przystosowawczego. Staje się równie ważna, jak czytanie komunikatów zapisanych za pomocą słów. Wielu z nas na co dzień, intuicyjnie posługuje się językiem wizualnym, często nie zdając sobie z tego sprawy.Ludzka natura sprzyja myśleniu wizualnemu

Mamy naturalne predyspozycje, by korzystać i rozwijać umiejętność myślenia wizualnego. Prawie 30% kory mózgowej jest poświęcone przetwarzaniu wzrokowemu, to więcej niż w przypadku jakiegokolwiek innego zmysłu. Nerw wzrokowy ma ponad milion włókien nerwowych, a 80% wszystkich informacji trafia do nas za pośrednictwem wzroku. Biorąc pod uwagę wspomniany obszar kory mózgowej, naturalnie nasuwa się wniosek, że to myślenie wizualne jest umiejętnością, którą powinniśmy rozwijać.

Dowodów potwierdzających pierwotność myślenia wizualnego nad innymi formami przekazu, nie trzeba szukać daleko. Wystarczy, że przyjrzymy się małym dzieciom, które zanim posiądą umiejętność mówienia, czytania i pisania – potrafią rysować i interpretować obrazki. Dzieci rysują nie tylko to, co widzą, ale także to, jak postrzegają świat. To niejako sposób poukładania sobie otaczającej ich rzeczywistości. Rysowanie przychodzi nam naturalnie i wbrew pozorom z dużą łatwością, aż do momentu, w którym dowiadujemy się, że rysunek jest przestrzenią zarezerwowaną dla artystów czy ilustratorów. Wtedy stopniowo porzucamy kredkę i ołówek, a konto rozwijania innych „bardziej przydatnych” umiejętności. Z biegiem czasu zatracamy naturalność i swobodę posługiwania się ołówkiem.
Dziecko oglądając zdjęcie, nie musi czytać tekstu, by wiedzieć i zrozumieć, co ono przedstawia. Na podstawie obrazu potrafi opowiedzieć szczegółową historię, którą dostrzega.


Dlaczego myślenie wizualne jest tak skuteczne?

Edukacyjna skuteczności myślenia wizualnego między innymi wynika z wieloznaczności, jaką cechuje się obraz. Taka forma przekazu informacji otwiera nieograniczone pole do interpretacji treści. Każda z osób spoglądających na obrazek postrzega go w nieco odmienny sposób, jest to związane z wcześniejszymi doświadczeniami, postawą osobistą, wyuczonymi schematami, wymogami kulturowymi czy zdolnościami poznawczymi.
Zarówno rysowanie, jak i interpretowanie obrazu wywołuje w nas emocje. Oglądając zdjęcie bądź rysując ilustrację związaną z emocjami w naturalny sposób dochodzi do uruchomienia neuronów lustrzanych. Neurony te sprawiają, że realnie odczuwamy te same emocje, odzwierciedlamy je. Warto jednocześnie podkreślić, że to, co dla nas emocjonujące, w co się angażujemy jest przez nas lepiej zapamiętywane.

Badania przeprowadzone na Wydziale Neurobiologii Uniwersytetu Georgetown University Medical dowodzą, że preferowanym przez każdego z nas stylem uczenia się, jest ten oparty na obrazie. Każdy z nas jest wzrokowcem. Jest to potwierdzeniem dla skuteczności myślenia wizualnego, jako metody przekazywania i porządkowania wiedzy.

Proces uczenia się jest skomplikowany a umiejętność wyszukiwania i selekcjonowania informacji staje się niemal sztuką. Dlatego też, warto wykorzystać formę, która sprawdzała się przez tysiąclecia i stosować myślenie wizualne nie tylko w pracy czy szkole, ale również na co dzień.

Tekst przygotowała psycholog Karolina Tuchalska-Siermińska.

Więcej o Karolinie można się dowiedzieć na jej blogu: odnova.net

Leave a Reply